Ochrana osobných údajov

spoločnosti Cassovia Partners, s.r.o., (značka Sieť podnikateľov)

Informácie pre zákazníka

Informácie o dodávateľovi

(značka Sieť podnikateľov)

Elitunion, s.r.o.
Werferova 3782/6, 04011 Košice – Západ
IČO: 55 410 723
DIČ: 2121977066

Zapísaný: Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 56653/V
Číslo živnostenského registra: 820-100997

Kontaktné údaje: 

Telefón: (+421)915 345 963
E-mail: office@sietpodnikatelov.sk
Web: www.sietpodnikatelov.sk

 

Ochrana osobných údajov

  1. Spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
  2. Zákazník pri uzatváraní zmluvy so spoločnosťou Elitunion, s.r.o., udeľuje svoj súhlas so získavaním / poskytovaním, použitím a spracovaním svojich osobných údajov. Spoločnosť Elitunion, s.r.o. sa zaväzuje použiť osobné údaje zákazníka v súlade so zákonom uvedeným v odseku 1, výlučne za účelom zmluvného poskytnutia služieb. Spoločnosť Elitunion, s.r.o. nesprístupní osobné údaje zákazníka tretím osobám na reklamné alebo marketingové účely, ani na iný účel ako je splnenie jej zmluvnej povinnosti. Pracovníci spoločnosti Elitunion, s.r.o. sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch zákazníka. Sprístupnenie týchto dát tretím osobám je realizované, len ak je to nevyhnutné na splnenie zmluvnej povinnosti. Pre takýto prípad udeľuje zákazník spoločnosti Elitunion, s.r.o. svoj výslovný súhlas so sprístupnením svojich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu. V prípade, ak musí spoločnosť Elitunion, s.r.o. tieto osobné údaje sprístupniť tretej osobe, urobí tak len za predpokladu, že je tretia osoba voči nej zmluvne zaviazaná na zabezpečenie ochrany osobných údajov.
  3. Vykonaním a vyúčtovaním v zmluve dojednaných služieb môže spoločnosť Elitunion, s.r.o. poveriť tretiu stranu (napr. materskú spoločnosť) a na tento účel jej môže sprístupniť k tomu nevyhnutné údaje zákazníka. Pre takýto prípad udeľuje zákazník spoločnosti Elitunion, s.r.o. svoj výslovný súhlas so sprístupnením svojich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu.
  4. Spoločnosť Elitunion, s.r.o. používa po prihlásení zákazníka (prostredníctvom e-mailovej adresy a hesla) tzv. „Cookies“. Cookies sú informácie, ktoré sa automaticky ukladajú na počítači užívateľa a sú používané miliónmi webových stránok. Cookies spoločnosti Elitunion, s.r.o. neobsahujú žiadne osobné informácie o užívateľoch, ale iba ukazovateľ, ktorý mimo ich plnení nemá žiadny význam. S pomocou Cookies môže spoločnosť Elitunion, s.r.o. analyzovať, ako zákazník využíva jej webovú stránku. Spoločnosť Elitunion, s.r.o. môže potom obsah webovej stránky upraviť podľa potrieb zákazníkov. Prostredníctvom bezpečnostných nastavení prehliadača si môže používateľ funkciu Cookies deaktivovať, čo však môže spôsobiť obmedzenie funkčnosti webovej stránky.

Pridaj sa do jedinečnej siete podnikateľov

Príďte získať stovky nových biznis kontaktov, ktoré vám pomôžu v napredovaní vášho biznisu. Dokonca ani konkurent nemusí byť tvoj nepriateľ. Vďaka biznis stretnutiam sa môže stať z tvojho konkurenta – partner, ktorý ti prinesie ešte viac zákazníkov. Tak neváhajte, vyberte si jedno z členstiev a staň sa súčasťou komunity podnikateľov.